Mászókázni könnyű?

20150714_183301.jpgAmikor a gyerekeknél elérkezett a játszóterezős időszak, anya kialakította a témakörrel kapcsolatos koncepcióját, mely az alábbi főbb pontokból tevődik össze:

1. Mindent szabad a gyermeknek az élményszerzés jegyében, mozgás- és idegrendszeri fejlődését elősegítendő, kezdeményezőkészségét, kreativitását is fejlesztendő, az ésszerűség határain belül. A szülő által kifejezetten veszélyesnek ítélt akció tilos.

2. Ami túl nehéz feladat adott korú lurkónak, az is végrehajtható szülői segítséggel. A veszélyes helyzetek kialakulását elkerülendő a gyermek jelezze a bonyolultabb cselekvés végrehajtásának szándékát a felnőttnek, kinek segítségével felkészül a majdani önálló mozgásformára.

3. A szülői kommunikáció bátorító, jutalmazó legyen, a gyermek teljesítményét hangsúlyozza, a korábban elért eredményeire hivatkozzon.

20150714_183321.jpg

Anya gyakran dicséri a lányokat az "Ügyes vagy!" frázison kívül részletekbe menően is: "Jó erősen kapaszkodtál!" "Szépen megtartottad magad!" "Olyan sokat gyakoroltál, hogy nagyon megerősödött a karod!", ami énképük komplexitásához is hozzájárul. Ha egyikük félelemről panaszkodik, anya korábbi sikereire hivatkozik, biztosítja belé vetett bizalmáról, szükség szerint segítséget ajánl számára. Általában ekkor – félelmeit legyőzve – teljesíti a kihívást. Ám erőltetni semmit sem érdemes, mert a szülő kedvéért kényszerből végrehajtott cselekvés kívülre helyezi azt a motivációt, mely jó esetben belülről fakad és a teljesítőképesség örömét adja a kicsinek. Lényeges még a korábbi balesetek emlegetése helyett, a mozgás korrekt kivitelezésére helyezni a hangsúlyt. Például, amikor Dorka lepottyant a mászókáról, mert elfelejtett kapaszkodni, félelmek elültetése nélkül anya arra hívta fel a figyelmét, hogy a kezével folyamatosan tartsa magát. Máskor pedig Veronika esett kis híján orra a nagy csúszdáról, így a következő csúszásnál lábacskáinak kinyújtása lett útmutatásként adva. Egy-egy kisebb baleset után nem érdemes a csemetét elkerülő viselkedésre biztatni, hisz félelmei legyőzése helyett azok hordozását támogatnánk. Ha attól tartunk, hogy porontyunk rögvest leesik valahonnan, megsérül és sírni fog, akkor sem érdemes ezen félelmeinket számára nyílttá tenni oly formában, hogy "Le fogsz esni! ""Fájni fog és sírsz!". A kijelentő módban elhangzó üzenetecskék önbeteljesítő jóslatként fokozzák a gyermek balesetezési hajlamát, ennél fogva ártalmasabbak, mint ha meg sem szólalnánk. Még inkább kerülendő a személyére vonatkozó negatív állítások közlése: "Olyan szerencsétlen, ügyetlen, kétballábas stb. vagy!" Ezek lavinaként generálják a nem kívánt események sorát valamint a gyermek önértékelésére is roppant káros hatást gyakorolnak. A játszóterező csöppség védelmében kis szülői kreativitással kitalálhatunk olyan pozitív mondatokat, melyek a valóban fontos és kívánatos cselekvésre irányítják a picúr figyelmét. "Kapaszkodj nagyon erősen!" "Nézz a lábad elé!" "Ügyesen egyensúlyozz!" Rengeteg örömteli gyakorlás, néhány kisebb baleset tanulsága és a lelkes támogatás eredményeképpen Dorka és Veronika mára magabiztos mászókázóvá váltak.

20150714_183338.jpg